Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat sprzeda!

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszone zostaną z dniem 22.07.2014r. wykazy:

- nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej  działką  nr 1607/35, przeznaczonej do sprzedaży.
- lokalu mieszkalnego będącego własnością Powiatu Krotoszyńskiego położonego w budynku przy ulicy Jana Pawła II 35 w Koźminie Wielkopolskim  posadowionym na nieruchomości oznaczonej działką nr 1607/19, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 t.j.).  

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krotoszyńskiego
/-/ Leszek Kulka