Wirtualny spacer po urzędzie

Ćwiczenia aplikacyjne

W dniu 30 czerwca 2014 r.. odbyły się ćwiczenia aplikacyjne członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
W ćwiczeniach brali udział: Leszek Kulka Starosta Krotoszyński, członkowie Powiatowego  i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele służb, inspekcji i straży.

Celem ćwiczeń było pogłębienie i utrwalenie wiedzy na temat sposobów działania w sytuacji różnych zdarzeń kryzysowych, jak również współdziałanie poszczególnych ogniw zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu i gminy.
W pierwszej kolejności pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Krotoszynie omówił i zaprezentował temat: „Zagrożenia bioterrorystyczne  we współczesnym świecie”.
Po wysłuchaniu wykładu, uczestnicy ćwiczeń zostali podzieleni na grupy.
Każdej z grup przydzielono zadanie związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowej  na terenie swojej gminy, które należało przeanalizować i przedstawić działania, jakie trzeba będzie podejmować, gdyby taka sytuacja zaistniała.
W ćwiczeniach wzięły udział 44 osoby.