Wirtualny spacer po urzędzie

Sukcesy Powiatu Krotoszyńskiego w konkursach Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Projekt: „Łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krotoszyńskim” opracowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie w ramach konkursu „Oparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Na realizację projektu pozyskano 40 620,00 zł. W ramach projektu odbędzie się m.in. sportowy piknik integracyjny, festiwal talentów osób niepełnosprawnych, kurs dla wolontariuszy. Projekt wpisuje się w Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015.
Szczegóły i informacje: Środowiskowy Dom Samopomocy – Małgorzata Nyczka tel. (62) 725-26-68Projekt „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” opracowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 20914 uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Na realizację zadania pozyskano 43 019,95 zł. Dzięki środkom pozyskanym w konkursie możliwe będzie zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.