Wirtualny spacer po urzędzie

Egzaminy zawodowe na „piątkę z plusem”!

W czwartek 01 października br. odbyła się w sali narad starostwa powiatowego prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych szkół ponadgimnazjalnych przez panią Izabelę Szafrańską – koordynatora egzaminów maturalnych OKE w Poznaniu.  Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy szkół i placówek powiatu krotoszyńskiego, radni powiatowi i przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

 Tegoroczne egzaminy maturalne i zawodowe, które zostały przeprowadzone przez szkoły powiatu krotoszyńskiego były dużym przedsięwzięciem logistycznym. Wszystkie przebiegały bez zakłóceń i co najważniejsze, zgodnie z procedurami. Sam egzamin maturalny (nowa i stara formuła) zdawało 507 maturzystów, a egzaminy zawodowe ( tzw. stare i nowe, czyli kwalifikacje w zawodzie) łącznie 1180 uczniów,  absolwentów i słuchaczy.

Na uwagę zasługuje fakt, że średnia zdawalność egzaminu maturalnego ostatecznie (z uwzględnieniem poprawek) zarówno w liceach (nowa formuła matury), jak też w technikach (stara formuła egzaminu) jest wyższa od średniej w Wielkopolsce i kraju. Wyniki wybranych szkół zasługują na szczególne wyróżnienie: I LO w Krotoszynie – średnia zdawalność 98,6%, II LO w ZSP nr 1 - 85% , III LO w ZSP nr 2 - 88% i I LO w Koźminie Wlkp. - 80,5%.
W technikach wyniki są jeszcze lepsze w odniesieniu do wyników w województwie, czy kraju i wyniosły odpowiednio: ZSP nr 1 w Krotoszynie – 90,3% , ZSP nr 2 w Krotoszynie – 88,9% i ZSP w Koźminie Wlkp. – 82,8%. Niższy wynik zanotował ZSP nr 3 w Krotoszynie, czyli krotoszyńska Zetka – 63,6%.
Przypomnimy, ze średnia zdawalność matury w liceach w Wielkopolsce to 77% (w kraju 80,0%) , a w technikach odpowiednio 66% (w kraju 64%).
Bardzo dobrze wypadły egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, aż w przypadku 6 zawodów, czy kwalifikacji zdawalność wyniosła 100%.
Były też szczegółowe analizy, wnioski i uwagi, nad którymi teraz muszą zastanowić się rady pedagogiczne szkół. Cel jest jeden jeszcze lepsze wyniki w przyszłym roku szkolnym. W końcu stawiamy na jakość … wielkopolską jakość!
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania dyrekcjom szkół, nauczycielom i egzaminatorom za zaangażowanie, poświęcenie i wzorową organizację tych egzaminów.
Organizatorem spotkania był Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Tekst: EKS, źródło danych: OKE Poznań, foto: Gazeta Krotoszyńska