Wirtualny spacer po urzędzie

Winda w starostwie

20 maja 2014r. starosta Leszek Kulka  oraz wicestarosta Krzysztof Kaczmarek  w imieniu Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego podpisali umowę na  budowę windy w budynku  Nr 2 (głównym) Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.Winda ułatwi korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym i starszym, które załatwiają sprawy w Starostwie.

Wykonawcą inwestycji będzie Firma ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego.

Koszt inwestycji wyniesie 301.968,93 zł, z czego 101.900,00 zł dofinansowane zostanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program „Wyrównywanie różnic między regionami II” ), pozostała kwota  - 200.068,93 zł stanowić będzie środki  własne Powiatu.

Umowny termin zakończenia inwestycji upływa w dniu 30 listopada 2014 r.

Informujemy, iż w najbliższych dniach dotychczasowe wejście  do budynku Nr 2 Starostwa zostanie zamknięte ze względu na toczące się prace związane z budową szybu windowego oraz montażem windy. Otwarte zostanie  wejście od ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.

Tekst: Wydział OR