Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyński szpital będzie całkowicie zmodernizowany!

Całkowita modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie stanie się faktem! Będzie to możliwe dzięki decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa!  O tym przełomowym wydarzeniu poinformowali dziennikarzy lokalnych mediów - poseł Maciej Orzechowski, starosta Leszek Kulka oraz dyrektor SPZOZ Krotoszyn Paweł Jakubek.

W latach 2014 i 2015 wojewoda wielkopolski przekaże powiatowi dotację o łącznej wartości blisko 5 mln zł. Wcześniej Rada Powiatu Krotoszyńskiego zadeklarowała wyasygnowanie takiej samej kwoty z budżetu powiatu, co pokryje drugą połowę kosztów zadania. Jego całkowitą wartość szacuje się na 9 milionów 997 tysięcy złotych.

W ten sposób zostanie zrealizowany trzeci - finalny - etap modernizacji szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Pierwszy przeprowadzono ze środków powiatu, a na drugi SPZOZ Krotoszyn pozyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To właśnie kolejno realizowane projekty z POIŚ pozwoliły zakończyć proces powstawania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych. Na etap trzeci złożono projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 13. Został on pozytywnie oceniony, ale znalazł się liście rezerwowej ze względu na ograniczoną ilość środków.

Starosta krotoszyński Leszek Kulka oraz dyrektor Paweł Jakubek nie ukrywali, że możliwość dofinansowania  inwestycji z rezerwy celowej budżetu wskazał włodarzom powiatu poseł M. Orzechowski. – Pragnę podziękować panu posłowi, który nie po raz pierwszy wsparł nas wiedzą i doświadczeniem – powiedział P. Jakubek  Z  kolei nasz parlamentarzysta z uznaniem wyrażał się o zespole z SPZOZ Krotoszyn, który przygotował doskonały wniosek,  gdyż - jak stwierdził - nie wszystkie propozycje otrzymują dofinansowanie w maksymalnej wysokości, jak to miało miejsce w przypadku Krotoszyna. Przypomniał też, że na dotychczasowe inwestycje w powiatowej służbie zdrowia udało się pozyskać 14 milionów środków zewnętrznych.

Starosta L. Kulka dziękował również Radzie Powiatu za to, że modernizacja szpitala jest dla samorządu priorytetem: - Podstawową rolą powiatu jest  zapewnienie  szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom – w tym bezpieczeństwa zdrowotnego.  Czynimy dziś ogromny kolejny krok w tym kierunku.

Paweł Jakubek zauważył, iż konsekwentne starania o dokończenie inwestycji są realizacją strategii sektorowej ochrony zdrowia  w powiecie krotoszyńskim.  

Trzeci etap modernizacji szpitala obejmie zagospodarowanie pomieszczeń na powstałej przed dwoma laty kondygnacji - budowę  i doposażenie bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Powstanie obiekt spełniający najwyższe standardy. Ostatnim etapem będzie budowa tzw. pawilonu C, co pozwoli na usprawnienie komunikacji wewnątrz szpitala poprzez modernizację zespołu wejścia głównego z izbą przyjęć i dostępem do pracowni diagnostycznych.