Wirtualny spacer po urzędzie

Rozstrzygnięcie dodatkowego otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie dodatkowego otwartego konkursu ofert na realiację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 .