Wirtualny spacer po urzędzie

...Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina...

W miniony piątek 25 kwietnia o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Mury szkoły opuścił jej kolejny rocznik AD 2014. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali Absolwenci z klas: IIIa Liceum Ogólnokształcącego o profilu pedagogicznego - wych. p. Monika Karolczak-Snadna, IVb Technikum nr 2 - wych. p. Jacek Krzekotowski, IVc Technikum nr 2 - wych. Aleksandra Wojciechowska, IVd Technikum nr 2 - wych. p. Anna Smal oraz IVf Technikum nr 2 - wych. p. Anna Olejnik. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: Starosta Krotoszyński - p. Leszek Kulka, Komendant PSP w Krotoszynie - p. Mariusz Przybył, Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie - p. Janusz Tuszyński, Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Wiesława Maciejewska , emerytowani dyrektorzy szkoły - p. Janusz Urbaniak i p. Janusz Bartoszewski, Przewodnicząca Rady Szkoły - p. Lucyna Zięba, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 2 - p. Przemysław Wójcik oraz Rodzice wyróżnionych i nagrodzonych absolwentów.
Podsumowania roku szkolnego, osiągnięć i sukcesów dokonał dyrektor szkoły – p. Roman Olejnik. Następnie wyróżniający się Absolwenci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody, które tradycyjnie wręczali dyrektor szkoły i wychowawcy klas maturalnych. Podziękowania zostały przekazane również Rodzicom – za trud wychowania i współpracę ze szkołą.
Na zakończenie Starosta Krotoszyński - Pan Leszek Kulka podziękował pedagogom za wkład włożony w wykształcenie i wychowanie młodzieży, życząc tegorocznym Absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Po części oficjalnej uczennice z klasy pedagogicznej przedstawiły program artystyczny wykonując znane piosenki, które na pewno na długo zapadną w pamięci zgromadzonych – zwłaszcza Absolwentów.
Absolwenci Dwójki serdecznie podziękowali profesorom i wychowawcom za trud, wychowanie oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy. Teraz Profesorowie będą „trzymać kciuki” za swoich wychowanków na najtrudniejszym egzaminie – MATURZE!

Tekst i fot. ZSP nr 2