Wirtualny spacer po urzędzie

Światowy Dzień Inwalidy

8 kwietnia br. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka wziął udział  w uroczystych obchodach Światowego Dnia Inwalidy. Spotkanie w Restauracji CRISTAL dla emerytów, rencistów i inwalidów zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, pod przewodnictwem pani Ireny Marszałek. W uroczystościach udział wzięli także pani senator Andżelika Możdżanowska, burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek oraz asystent posła Maciej Orzechowskiego, Miłosz Zwierzyk.
Pan starosta w swoim przemówieniu podkreślił, że poprzez wzajemne wsparcie i pielęgnację kontaktów, ograniczenia w postaci niepełnosprawności ruchowej w życiu, schodzą na plan dalszy. Liczy się wzajemna pomoc, życzliwość i radość wspólnie przeżywanych chwil.   

tekst i foto starostwo.