Wirtualny spacer po urzędzie

V Gala Krotoszyński Dąb

W piątek 4 kwietnia 2014 r., poznaliśmy laureatów piątej edycji Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”. Nagrodę przyznano w pięciu kategoriach: nauka, kultura; działalność gospodarcza; działalność społeczna; oświata; sport. W tym roku zgłoszono 24 kandydatów – osób, instytucji i organizacji.

Są to;

W kategorii nauka, kultura zgłoszeni zostali:
1. Paweł Płócienniczak-zgłoszony przez Jana Grzesińskiego
2. Rzecz Krotoszyńska - zgłoszona przez Macieja Orzechowskiego
3. Mirosława Szymczak - zgłoszona przez Władysława Ulatowskiego
4. Krotoszyński Chór Kameralny - zgłoszony przez Juliusza Pocztę
5. Chór Harmonia Zduny - zgłoszony przez Tomasza Chudego

Nominację w tej kategorii otrzymali:
1. Paweł Płócienniczak
2. Mirosława Szymczak
3. Rzecz Krotoszyńska

Laureatem została:
Mirosława Szymczak
Pani Mirosława Szymczak pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Zdunach od 1980r. Pod jej kierownictwem placówka prowadzi szeroką działalność na rzecz społeczności lokalnej. Systematyczne działania doprowadziły do poprawy warunków pracy placówek bibliotecznych. Dzięki pozyskaniu zewnętrznych, znacznych środków finansowych nastąpiła przebudowa i modernizacja obiektów obu filii bibliotecznych w Baszkowie i Konarzewie, za sprawa przygotowanych przez Panią Szymczak aplikacji do projektów i konkursów.

W kategorii działalność gospodarcza zgłoszeni zostali:
1. Maciej Błażejewski - zgłoszony przez Cech Rzemiosł Różnych
2. Marianna Gacka - zgłoszenia dokonał Cech Rzemiosł Różnych
3. Krzysztof Łyskawa - zgłoszony przez Cech Rzemiosł Różnych

Laureatem została:
Pani Marianna Gacka
Pani Marianna Gacka prowadzi wraz z synem Karolem studio fotograficzne FOTO GACKA. Zakład ten ma już 65letnią tradycję.
Pani Marianna jest długoletnim, oddanym i zasłużonym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.
Jej przynależność sięga roku 1984, a od 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącej Sądu Cechowego. Od wielu lat
z okazji Dnia Dziecka studio FOTO GACKA bezinteresownie wykonuje fotografie dzieci, a zebrane przy tej okazji
dobrowolne datki przekazywane są na cele wolontariacie.

W kategorii działalność społeczna zgłoszeni zostali:
1. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - Maciej Orzechowski
2. Józef Januszkiewicz - Cech Rzemiosł Różnych
3. Stowarzyszenie TWOJA ALTERNATYWA - Ryszard Łopaczyk
4. NZOZ FAMILIA Maciej Hoffmann - Juliusz Poczta
5. Karol Piotrowski - Juliusz Poczta
6. Wiesław Orzechowski - Antoni Korsak
7. Witold Dudziński - Muzeum Regionalne w Krotoszynie, Tomasz Chudy
8. Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce Zarząd Oddziału Regionalnego w Zdunach -Zdunowski Ośrodek Kultury
9. Klub Przedsiębiorców Ziemi Zdunowskiej - Zdunowski Ośrodek Kultury

W tejże kategorii nominację otrzymali:
1. Niepubliczny ZOZ FAMILIA w Krotoszynie
2. Stowarzyszenie TWOJA ALTERNATYWA w Krotoszynie
3. Pan Wiesław Orzechowski

Laureatem został:
Wiesław Orzechowski - w latach 1963-1990 pełnił funkcję głównego metalurga w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Krotoszynie,
następnie w latach 1991-2000 był menadżerem zakładu odlewniczego WSM w Krotoszynie. Laureat krajowych nagród, autor publikacji
fachowych. Współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Krotoszynie. Członek władz regionalnych Unii Demokratycznej i
Unii Wolności. Inicjator i pierwszy przewodniczący Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. Dzięki staraniom pana Orzechowskiego
powstał w Krotoszynie Urząd Rejonowy, a w konsekwencji Krotoszyn w roku 1999 stał się miastem powiatowym.

W kategorii oświata zgłoszeni zostali:
1. Jolanta Szostak - zgłoszona przez Małgorzatę Zybałę
2. Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej - zgłoszone przez Ryszarda Czuszke
3. Grażyna Morawska - Zdunowski Ośrodek Kultury

Laureatem została:
Jolanta Szostak - dyrektor ZSS w Krotoszynie, nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem. Zabiega o rozwój szkoły i struktury szkolnictwa
specjalnego w powiecie. Rzecznik i opiekun rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Organizuje imprezy promujące powiat i miasto
Krotoszyn w kraju i za granicą. Od 1999r. działa w Radzie Konsultacyjnej przy PCPR powołanej przez starostę oraz jest członkiem powiatowej
komisji ds. osób niepełnosprawnych. Sekretarz Towarzystwa Polsko-Holenderskiego.

W kategorii sport zgłoszeni zostali:
1. UKS SHODAN ZDUNY reprezentowany przez trenera i prezesa Jarosława Adamskiego - kandydatura zgłoszona przez dyr. ZOK Tomasza Chudego
2. Krystian Patalas - zgłoszony przez z-cę burmistrza Koźmina Wlkp.
3. Dariusz Rozum - zgłoszony przez Towarzystwo Atletyczne ROZUM
4. Józef Jaśkowiak - zgłoszony przez Jana Szyszkę

Nominację w tej kat. otrzymali:
1. UKS SHODAN ZDUNY reprezentowany przez trenera i prezesa Jarosława Adamskiego - kandydatura zgłoszona przez dyr. ZOK Tomasza Chudego
2. Krystian Patalas - zgłoszony przez z-cę burmistrza Koźmina Wlkp.
3. Dariusz Rozum - zgłoszony przez Towarzystwo Atletyczne ROZUM

Laureaem zostałt:
Dariusz Rozum prezes Polskiego Związku Sumo, wiceprezydent Europejskiej Federacji Sumo, członek Zarządu Światowej Federacji
Sumo w Tokio. Założyciel i główny sponsor Towarzystwa Atletycznego ROZUM. W barwach tego klubu walczyli najlepsi polscy
zapaśnicy sumo, z dwukrotnym Mistrzem Świata Robertem Paczków. Radny Rady Miejskiej Krotoszyna IV i V kadencji. Organizator
wielu imprez sumo, w tym wielokrotnie mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych. W roku 2012 wybrany na najlepszego
działacza sportowego południowej Wielkopolski.

Serdecznie gratulujemy!

Galę wręczenia nagród uatrakcyjnił występ Zdunowskiego Zespołu Wokalnego.
Zespół 10 lat temu założyło troje nauczycieli: Adam Szczuraszek, Bogumiła Dengusiak i Lucyna Śpitalniak. Na przestrzeni kolejnych
lat skład zespołu ulegał zmianom, aż do ukształtowania się stałej liczby 16 członków, którzy okazjonalnie wspierani są przez uczniów i młodzież.
Nad harmonijnym współbrzmieniem i wyborem aranżacji czuwa dyrygent Adam Szczuraszek. Zespół prezentuje rozległy repertuar - od pieśni religijnych,
poprzez muzykę rozrywkową, aż do klasycznych dzieł muzyki poważnej. Zespół można usłyszeć podczas Koncertów Papieskich czy koncertów
kolęd w Zdunowskiej parafii, gościnnie w parafiach ościennych, na uroczystościach ślubnych i rocznicowych.

Galę prowadził Waldemar Wronecki.

 Galeria zdjęć: tutaj