Wirtualny spacer po urzędzie

Najlepsi informatycy w powiecie - finał XI Powiatowego Konkursu Informatycznego

W poniedziałek 31 marca br. został przeprowadzony finał XI Powiatowego Konkursu Informatycznego, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. W drugim etapie konkursu wzięło udział 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Reprezentacje szkół składały się tradycyjnie z czterech uczniów. W II etapie konkursu sprawdzono wiedzę uczestników, którzy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 40 pytań.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik zdobywał 1 punkt. Trzynastu uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych zgodnie z regulaminem do trzeciego, a zarazem ostatniego etapu konkursu. Byli to:
•Jacek Fila - I LO w Krotoszynie (34 pkt.)
•Dariusz Czubak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (32 pkt.)
•Mateusz Gruszka - ZSP nr 2 w Krotoszynie (32 pkt.)
Najlepsi informatycy w powiecie - finał XI Powiatowego Konkursu Informatycznego
W poniedziałek 31 marca br. został przeprowadzony finał XI Powiatowego Konkursu Informatycznego, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. W drugim etapie konkursu wzięło udział 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego.
Reprezentacje szkół składały się tradycyjnie z czterech uczniów. W II etapie konkursu sprawdzono wiedzę uczestników, którzy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 40 pytań.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik zdobywał 1 punkt. Trzynastu uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych zgodnie z regulaminem do trzeciego, a zarazem ostatniego etapu konkursu. Byli to:
•Jacek Fila - I LO w Krotoszynie (34 pkt.)
•Dariusz Czubak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (32 pkt.)
•Mateusz Gruszka - ZSP nr 2 w Krotoszynie (32 pkt.)
•Dominik Gospodarek - ZSP nr 2 w Krotoszynie (28 pkt.)
•Artur Oczkowski - ZSP nr 2 w Krotoszynie (30 pkt.)
•Bartosz Jaskółka - I LO w Koźminie Wlkp. (25 pkt.)
•Kamil Szewczyk - I LO w Koźminie Wlkp. (19 pkt.)
•Marcin Burczyk - I LO w Krotoszynie (19 pkt.)
•Mateusz Handke - ZSP w Koźminie Wlkp. (19 pkt.)
•Wojciech Chlebowski - I LO w Krotoszynie (18 pkt.)
•Łukasz Tyrakowski - ZSP nr 3 w Krotoszynie (18 pkt.)
•Krzysztof Świdurski – ZSP w Koźminie Wlkp. (18 pkt.)
W trzecim etapie, w czasie 90 minut należało rozwiązać siedem zadań praktycznych o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej liczbie punktów, które można było za nie zdobyć. Maksymalnie uczestnicy mogli zdobyć za wszystkie poprawnie wykonane zadania 42 pkt. Do rozwiązania zadań każdy finalista mógł wykorzystać całe zainstalowane na komputerach oprogramowanie.

Na podstawie liczby punktów zdobytych w ostatnim etapie konkursu wyłoniono laureatów konkursu, którymi są:
•I miejsce - Mateusz Gruszka - ZSP nr 2 w Krotoszynie (17 pkt.)
•II miejsce – Kamil Szewczyk - ZSP w Koźminie Wlkp (15 pkt.)
•III miejsce - Dominik Gospodarek - ZSP nr 2 w Krotoszynie (12 pkt.)

Pozostałe lokaty wszystkich finalistów XI PKI:
•Mateusz Handke - ZSP w Koźminie Wlkp. (9 pkt.)
•Artur Oczkowski - ZSP nr 2 w Krotoszynie (8 pkt.)
•Jacek Fila - I LO w Krotoszynie (7 pkt.)
•Dariusz Czubak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (7 pkt.)
•Marcin Burczyk - I LO w Krotoszynie (6 pkt.)
•Bartosz Jaskółka - I LO w Koźminie Wlkp. (6 pkt.)
•Krzysztof Świdurski – ZSP w Koźminie Wlkp. (6 pkt.)

Przeprowadzona została także klasyfikacja drużynowa na podstawie liczby punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny w obu rozegranych etapach konkursu, która przedstawia się następująco:
I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie - 166 pkt.
II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koźminie Wlkp – 101 pkt
III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie - 91 pkt.
IV miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. - 85 pkt.
V miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. - 57 pkt.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu odbyło się w sali Refektarza Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Zaproszonych gości i finalistów przywitał w imieniu swoim i Starosty Krotoszyńskiego - dyrektor szkoły Pan Roman Olejnik. Uroczystość uświetnił występ reaktywowanego Kabaretu DFUJKA. Z okazji jubileuszu konkursu podsumowanie dotychczasowych edycji przedstawił p. Przemysław Wójcik. Nie obyło się też bez podziękowań dla osób, które do tej pory wspierały organizację tego najdłużej przeprowadzanego konkursu w naszym powiecie.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które wręczył dyrektor szkoły i Radny RM Krotoszyna p. Tomasz Głuch.
Prace i zadania oceniało zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa w składzie: mgr inż. Dariusz Włodarczyk - przewodniczący (ZSP nr 2 w Krotoszynie), mgr Piotr Gabryelczyk (ZSP nr 3 w Krotoszynie.), mgr inż. Roman Szcześniak (Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie) i mgr Grzegorz Pierzchała (ZSP w Koźminie Wlkp.).
Nagrody zakupiono ze środków finansowych otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, a także zostały ofiarowane przez sponsora konkursu tj. p. Jarosława Han - firma Login Computer, któremu pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wsparcie naszej imprezy.
Cieszymy się, że ten konkurs zagościł na stałe w kalendarzu imprez oświatowych organizowanych w naszym powiecie. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnym XII Powiatowym Konkursie Informatycznym już za rok.

Autor artykułu: Przemysław Wójcik
fotoreportaż: Grzegorz Pierzchała