Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XLV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 28 marca 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

 

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 roku.

8.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2013 rok.

9.   Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   rozpatrzenie skargi Pana …. mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie na Dyrektora DPS – Dionizego Waszczuka,

b)   określenia zadań i ustalenia planu finansowego  środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok,

d)   zmiany uchwały Nr XLI/213/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2017.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.