Wirtualny spacer po urzędzie

Współpraca międzynarodowa ZSP 2

Wymiany międzyszkolne już na stałe wpisały się w kalendarz roku szkolnego większości krotoszyńskich placówek oświatowych. Stały się one nie tylko elementem codziennej pracy szkoły, ale także tradycją i możliwością rozwinięcia przez uczniów wielu umiejętności uznanych w dzisiejszym świecie za kluczowe. Podobnie w naszej szkole - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie - wymiany międzyszkolne są chlebem powszednim.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy możliwość gościć w murach naszej placówki przedstawicieli szkoły partnerskiej - Berufsbildende Schule w Lingen. Wymiana z tą szkołą trwa już nieprzerwanie od 10 lat i ten właśnie jubileusz skłonił nas do dokonania pewnych refleksji i podsumowań. Osobiście od samego początku trwania tej wymiany miałam możliwość brania w niej udziału. Zaczynaliśmy bardzo skromnie. Grupa nauczycieli z Lingen przybyła do Krotoszyna, kilka miesięcy później nauczyciele z Krotoszyna udali się z rewizytą do Niemiec. Pierwsza grupa młodzieży, która uczestniczyła w wymianie składała się jedynie z sześciorga  uczniów – po trzech z każdej ze szkół. Z czasem grupy rozrastały się, a wymiana nabierała coraz to nowych form i kształtów, aż przybrała formę obecną. Do dnia dzisiejszego ponad 130 uczniów z obu szkół miała możliwość poznania zasad funkcjonowania oraz pracy w szkołach partnerskich, a przede wszystkim przez tydzień, na co dzień, obcowania z kulturą kraju partnerskiego. Niezaprzeczalnym atutem naszej wymiany jest możliwość odbywania przez uczniów praktyk w ośrodkach zbliżonych do ich kierunków kształcenia. Dodatkowymi punktami programu są np.: wspólny udział w zajęciach lekcyjnych w szkole, zwiedzanie zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz spotkania z władzami miasta i gminy Krotoszyn. Nie można nie wspomnieć o najważniejszym -  możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego, co patrząc z perspektywy młodego człowieka jest szczególnie ważne. Podsumowując czas spędzony przez młodzież niemiecką w naszej szkole należy przyznać, że nie mamy się czego wstydzić.

Mimo wielu problemów z jakimi boryka się polska szkoła można jednoznacznie stwierdzić, przytaczając opinie naszych gości, że wiedza naszych uczniów jest na naprawdę dobrym poziomie. Dodatkowo członkowie grupy niemieckiej wielokrotnie podkreślali, że mimo iż nasi uczniowie może nie do końca poprawnie posługują się językiem niemieckim, to uczniowie niemieccy jedynie w znikomym stopniu, bądź wcale posługują sie językiem polskim. Zajęcia w szkole to nie tylko zajęcia edukacyjne. W trakcie tegorocznej wymiany nauczyciele niemieccy udzielili wywiadu gazetce szkolnej, w którym zaprezentowali naszym uczniom podstawowe zasady pracy obowiązujące w ich szkole. Dodatkowo, w ramach Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym, nauczyciele niemieccy zaprezentowali w jaki sposób przebiegają wszelkiego typu akcja na rzecz potrzebujących w ich szkole. Również w tym obszarze wiele nas łączy. Różnego rodzaju zbiorki i kiermasze to elementy wspólne. Niezmiernie ciekawą formą zdaja sie być tzw. biegi sponsorowane. Uczniowie szkoły muszą przebiec określony dystans; za każde okrążanie sponsor wpłaca określoną kwotę na rzecz potrzebujących. Jest to ciekawa forma, która łączy pracę na rzecz innych z promowaniem aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. W trakcie praktyk, które w tym roku odbywane były w krotoszyńskich przedszkolach - "Wesoła Gromadka", "Maciuś" oraz "Kubuś Puchatek" uczniowie mogli poznać formy pracy z najmłodszymi obywatelami naszego społeczeństwa. Uczniowie ze szkoły w Lingen wielokrotnie podkreślali, że dzieci w przedszkolach polskich  świetnie radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów społecznych, są otwarte na wszelkiego typu nowości i chętnie podejmują różnorodne wyzwania. Porównując z ich rówieśnikami w Niemczech można zauważyć, że o wiele lepiej radzą sobie z pracą w grupie i chętniej biorą udział w grach i zabawach zespołowych. Jest to być może spowodowane tym, że w  przedszkolach niemieckich kładzie się większy nacisk na indywidualizm. Dzieci samodzielnie wybierają w jakich zabawach chcą brać udział,co niestety skutkuje tym, że mają czasami problem z pracą w grupie. Grupa niemiecka zwiedziła także zakłady przemysłowe na terenie naszego miasta. Mieli możliwość zobaczyć przedsiębiorstwo "Max-pol", firmę "Lotos" - produkującą bombki choinkowe oraz zakład produkcji podłóg „JP Promis”. Firmy te wywarły na gościach niesamowite wrażenie.
Na uznanie zasługuje, ich zdaniem, świetna organizacja pracy w tych przedsiębiorstwach oraz duże zaangażowanie pracowników, a w szczególności kadry managerskiej tych firm. Szczególnie zdziwiła gości forma pracy w firmie "Lotos", ponieważ nie spodziewali się, że tak wspaniałe bombki choinkowe, które są eksportowane do wielu krajów na świecie, powstają w skutek pracy ręcznej. Ważnym aspektem tego typu przedsięwzięć jest także wspólne spędzanie czasu wolnego. W czasie tej wymiany młodzież nie mogła się nudzić. Uczniowie brali udział w zajęciach tańca w szkole tańca „Showdance”, grali w bilard w klubie „Bila: oraz w kręgle na kręgielni Wodnik. Punktem kulminacyjnym był wyjazd do Poznania, zwiedzanie stadionu Lecha Poznań oraz wspólna gra w hokeja na lodowisku. Czas wolny to bardzo ważny aspekt każdej wymiany. Wspólnie spędzony czas pozwala poznać kulturę, zwyczaje i obyczaje partnera. Młodzież niemiecka podkreślała niesamowitą gościnność i sympatię, z jaką zetknęli się w naszym mieście. Opiekunowie zwracali szczególną uwagę na fakt, że nasze miasto bardzo się zmieniło w przeciągu tych dziesięciu lat, w ciągu których przyjeżdżają do Krotoszyna. Zmiana wizerunku to kwestia, która została także poruszona w czasie spotkania z władzami naszego miasta. Zarówno strona polska jak i niemiecka wyraziła nadzieję, że wymiana zapoczątkowana dziesięć lat temu z inicjatywny dwóch nauczycieli szkół polskiej i niemieckiej może w przyszłości zostać rozszerzona na inne
obszary.

Podsumowując dziesięć lat naszych wspólnych działań czujemy się szczęśliwi, że mimo iż czasami bywało trudno możemy powiedzieć, że jednak osiągnęliśmy sukces. Świadczą o tym wszelkie pozytywne opinie, które usłyszeliśmy, a także uśmiech na twarzach naszych uczniów i nawiązane przez nich przyjaźnie. Równocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom, rodzicom uczniów, a także władzą szkoły, miasta i powiatu, wszystkim osobom, które w trakcie tych dziesięciu lat wspierały nasze działania. Żadna tego typu wymiana nie doszłaby do skutku gdyby nie wspólna praca rzeszy osób. Dziesięć lat to dużo, ale możemy zapewnić, że dla nas to dopiero początek.

tekst i foto ZSP 2