Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultują z pomysłem

W siedzibie Starostwa Powiatowego od stycznia do końca marca trwają warsztaty „Konsultuj z pomysłem - aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji” które prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie  z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego. 
 

Uczestnikami warsztatów są pracownicy JST z terenu powiatu krotoszyńskiego i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi, polegającymi na nauce poprzez poznawanie, doświadczenie i zdobywanie nowych umiejętności. Uczestnicy poznają proces komunikacji społecznej i interpersonalnej, podnoszą umiejętności posługiwania się technikami i narzędziami stosowanymi przy realizacji konsultacji społecznych.
Warsztaty rozpoczęły się w styczniu i będą trwać do końca marca
 Osoby biorące udział w zajęciach zapewniony mają poczęstunek, który również jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.