Wirtualny spacer po urzędzie

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W poniedziałek, 24 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji, w komendach Policji, sądach i prokuraturach będą trwały dyżury.

W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Krotoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżury w dniach od 24 lutego do 28 lutego 2014 w godz. 10:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka).

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

Lista ośrodków biorących udział w kampanii I ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.