Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XLIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę 26 lutego 2014 r. o godzinie 13.00  w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2013 r.

8.   Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  w Powiecie Krotoszyńskim w 2013 r.

9.   Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z działalności w roku 2013.

10.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny na własność  Powiatu Krotoszyńskiego, nieruchomości położonej w Krotoszynie, przy ul. Kobierskiej 7,

b)  zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok.

11.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12.      Zapytania i wolne głosy.

13.      Zamknięcie obrad.