Wirtualny spacer po urzędzie

NEW-TECH to także ... nowa jakość nauczania zawodowego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie to jedyna szkoła w południowej Wielkopolsce i jedna z 7 w Wielkopolsce biorąca udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE - „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii”. Nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych: p. Dariusz Konieczny, p. Przemysław Wójcik i p. Dariusz Włodarczyk uczestniczyli w praktykach z zakresu nowych technologii IT w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Instytut EMAG zajmuje się pracami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, konstrukcyjnymi oraz ekspertyzami w zakresie: informatyki, elektrotechniki, automatyki, łączności, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Główne aspekty badań, projektów i wdrożeń obejmują: systemy geofizyczne, aparaturę medyczną, elektrotechnikę, systemy telekomunikacyjne automatykę przemysłową, czy także systemy gazometryczne.
W czasie 2 tygodniowych praktyk nauczyciele mogli zapoznać się i doskonalić z zakresu zagadnień programistycznymi jak też technologią produkcji, systemem wdrożeń oraz systemem OSCAD - Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania. Krotoszynianie mogli zatem uczestniczyć w laboratoriach i ćwiczeniach z zakresu wirtualizacji środowisk, systemu kontroli wersji, modelowania w języku UML, programowania Java, czy zintegrowanego środowiska programistycznego – NetBeans.
Całość uzupełniały pokazy, demonstracje i laboratoria: pokaz robota inspekcyjnego i czujników gazometrycznych, pokazy systemów sejsmicznych, Laboratorium Technik Semantycznych, oraz pokaz i ćwiczenia Protage.
Główne założenia tego projektu i korzyści to przede wszystkim:
• podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 4 branż nowych technologii IT, TELEKOMUNIKACJA, ELEKTRONIKA oraz ELEKTOENERGETYKA. Szkoły, które zostały zakwalifikowane do tego projektu muszą kształcić uczniów w tych zawodach. Aktualizacja wiedzy nauczycieli skutkująca doskonaleniem warsztatu pracy z uczniem, a tym samym lepszym przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych.
• Wdrożenie przez przeszkolonych w ramach projektu nauczycieli nowoczesnych metod w procesie kształcenia zawodowego
• Nawiązanie współpracy z nowoczesnymi przedsiębiorstwami, a tym samym stworzenie potencjalnej możliwości zorganizowania dla uczniów dni otwartych w firmie oraz praktyk
• W sytuacji niżu demograficznego i problemu z rekrutacją podniesienie atrakcyjności oferty szkoły poprzez wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do dydaktyki, tym samym podniesienie prestiżu szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.
Foto: ZSP nr 2
Tekst: Dariusz Włodarczyk