Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowe święto edukacji

14 października 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na ręce dyrektorów szkół  serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników powiatowej oświaty przekazali m.in. starosta krotoszyński, burmistrz Krotoszyna i dziekan Dekanatu Krotoszyńskiego.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi procesu, jakim jest kształtowanie charakteru młodego człowieka. Współczesna edukacja nie opiera się już na nakazach i zakazach. Dziś autorytet u ucznia buduje się poprzez zainteresowanie go przedmiotem, przekazanie pasji i uzasadnienie tego, że warto się uczyć. W walce o duszę młodego człowieka rodzice i nauczyciele mają silną konkurencję. Zalew informacji i pokus często powoduje zamęt w młodej głowie. Trzeba więc być dla młodych drogowskazem i przewodnikiem. Dlatego w tym szczególnym dniu pragnę podziękować Wam za trud i poświęcenie, z jakim wypełniacie pedagogiczną misję – takimi słowami zwrócił się do nauczycieli i dyrektorów starosta krotoszyński Stanisław Szczotka. Włodarz powiatu nie bez satysfakcji zauważył , iż tegoroczne wyniki egzaminów zewnętrznych (tak egzaminy zawodowe jak i matury) wypadły w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bardzo dobrze, i że spada liczba uczniów wybierających szkoły poza Ziemią Krotoszyńską.

Życzenia dla grona pedagogicznego szkół powiatowych przekazali osobiście burmistrz Franciszek Marszałek oraz ks. dziekan Aleksander Gendera, a listownie – Poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski oraz dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty Aleksander Ziobro.

O odpowiedzialności pracy nauczycielskiej mówił w swym wystąpieniu Naczelnik Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu Przemysław Wójcik. Poprosił on starostę S. Szczotkę i Przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kulkę, by wręczyli nagrody okolicznościowe wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom.  Był więc czas na życzenia i kwiaty oraz na tradycyjną pamiątkową fotografię. W imieniu wyróżnionych podziękowała dyrektor ZSP w Koźminie Ilona Bałoniak.

Na Powiatowym Dniu Edukacji gościli radni, duszpasterze, pracownicy administracji powiatowej oraz przedstawiciele oświaty – w tym szkół niepublicznych.

Miłym akcentem końcowym uroczystości był dowcipny i pouczający występ uczniów „Kołłątaja” .