Wirtualny spacer po urzędzie

Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2014

Uchwała Nr 583/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 zobacz więcej...