Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Nr: RPK/POKL 542/2/2013

W ramach realizacji projektu „Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie  krotoszyńskim” (PO Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III sektora, poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego), powiat krotoszyński ogłasza zapytanie ofertowe na:  Budowę portalu internetowego do konsultacji on-line.  Szczegóły