Wirtualny spacer po urzędzie

Fajerwerki w Sylwestra i Nowy Rok

Starosta Krotoszyński przypomina , że…

1. Używanie materiałów pirotechnicznych przez osoby niepełnoletnie powinno odbywać się w obecności rodziców lub opiekunów.


2. Osoby używające materiały pirotechniczne powinny:

- zapoznać się z rodzajem używanego do odpalania materiału pirotechnicznego oraz załączoną instrukcją obsługi,

- ładunki pirotechniczne powinno używać się w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla osób trzecich, zwierząt i mienia,

- nie używać materiałów pirotechnicznych, których źródła pochodzenia nie można ustalić lub brak jest wyraźnej instrukcji obsługi w języku polskim.

3. Nie należy używać materiałów pirotechnicznych tzw. domowej konstrukcji.


STAROSTA

mgr Leszek Kulka

 

zobacz takż: ZASADY BEZPIECZNEGO UśYWANIA FEJERWERKÓW