Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat odda w najem

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszone zostały dwa wykazy dla lokali będących własnością Powiatu Krotoszyńskiego przeznaczonych do oddania w najem:
- lokal mieszkalny położony w Koźminie Wlkp. w budynku przy ulicy Jana Pawła II 35,
- lokal użytkowy położony w Krotoszynie w budynku przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a,
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka