Wirtualny spacer po urzędzie

Działamy razem ? o współpracy samorządu i NGO

11 grudnia w I LO im. H. Kołłątaja odbyła się konferencja poświęcona skutecznemu komunikowaniu się organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Debatę zorganizowały – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITA przy współpracy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Debatę otworzył wicestarosta krotoszyński Krzysztof Kaczmarek. Wskazał on na potrzebę coraz szerszej współpracy samorządu powiatowego i organizacja  pozarządowych. Zwrócił uwagę, iż stowarzyszenia wypełniając coraz więcej zadań, które zapisane są w kompetencjach powiatu. Z tym wiąże się jednak odpowiedzialność  za wydanie środków publicznych, i by odbywało się to  jak najbardziej racjonalnie, należy wspólnie się szkolić i informować o wzajemnych działaniach.

Z kolei Andrzej Piotrowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – przedstawił przykłady dobrych praktyk współpracy PCPR z organizacjami z terenu powiatu. Padły przykłady znakomitej współpracy z organizacjami zrzeszającymi seniorów, osoby niepełnosprawne czy rodziny zastępcze.

Na spotkanie złożyły się także – wystąpienie dr Marka Urbaniaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nt. rozwiązań IT w spranej komunikacji w organizacjach pozarządowych oraz prezentacja dobrych praktyk współpracy administracji z organizacjami, przygotowana przez dr Elżbietę Singer.

Po konferencji zarówno pracownicy administracji jak i działacze  NGO mogli skorzystać z konsultacji m.in. w zakresie prawa.

Konferencja regionalna w Krotoszynie była elementem  projektu  „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej” realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet V, działanie 5.4.