Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie dla przedsiębiorców

W dniu 6 grudnia 2013 roku, w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, odbyło się szkolenie dla podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Podczas szkolenia omówiono również zagadnienia związane z naliczaniem i odprowadzaniem opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska.

Z ramienia Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w szkolenie prowadziły Panie:

Marzena Kicińska - kierowik ODDZIAŁU OPŁAT W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I GOSPODARKI ODPADAMI,
Agnieszka Świat – starszy specjalista
Karolina Górczak – starszy specjalista.

W szkoleniu wzięło udział 40 przedsiębiorców z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów szkoleniowych oraz do programu ekopłatnik, umożliwiający łatwe wypełnianie druków opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowqiska.

Materiały szkoleniowe: kliknij tutaj

Program ekopłatnik (on-line); kliknij tutaj

G. Ziętkiewicz - WOŚRiL