Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendia premiera RP

22 listopada wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli najzdolniejszym uczniom z całego województwa Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Sali koncertowej "Aula Nova" w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Wśród wyróżnionych były też uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie – Martyna Kubalska uczennica klasy IIIf Technikum nr 2 oraz Marta Kupczyk z klasy IIIa LO. W tym roku Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 320 uczniów z wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauczania.
Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i foto: ZSP nr 2 w Krotoszynie