Wirtualny spacer po urzędzie

Drzwi Szeroko Otwarte w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie

 19 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie odbyły się Drzwi Szeroko Otwarte. Placówkę odwiedzili dyrektorzy, nauczyciele, rodzice  oraz uczniowie szkół z powiatu krotoszyńskiego, ostrowskiego i jarocińskiego.

Podczas spotkania Dyrekcja oraz nauczyciele ZSS starali się pokazać przybyłym gościom wszystkie atuty swojej szkoły, jak wygląda w niej dzień powszedni, w jaki sposób uczą dzieci, jaka panuje atmosfera.
Był to czas i okazja, aby uczniowie klas gimnazjalnych zapoznali się z ofertą naszej Szkoły Zawodowej. Podczas spotkania Pani dyrektor Jolanta Szóstak przedstawiła prezentację szkoły. Omówiono warunki przyjęcia do szkoły, przedstawiono ofertę Szkoły Zawodowej, która kształci młodzież w klasie wielozawodowej. Uczeń może wybrać dowolny zawód zgodny z klasyfikacją , popularne zawody wśród uczniów: cukiernik, kucharz, piekarz wędliniarz, sprzedawca, mechanik, ślusarz oraz wiele innych. Szkoła jest otwarta na potrzeby rynku pracy, dla określonej liczby uczniów  zapewnia praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych. Podczas prezentacji uczniowie ZSS mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami na szczeblu międzyszkolnym, międzypowiatowym, krajowym.
Odwiedzający mieli okazję uczestniczyć  w warsztatach cukierniczych i gastronomicznych, porozmawiać ze starszymi kolegami a także zasięgnąć informacji u nauczycieli uczących w szkole zawodowej.
Dla swoich gości uczniowie przygotowali poczęstunek oraz pokaz prac wykonywanych podczas zajęć m. in. w klasach przysposabiających do pracy. Swój udział w Drzwiach Szeroko Otwartych mieli również najmłodsi podopieczni  szkoły, uczniowie klasy I-III, którzy przygotowali dla przybyłych gości krótki występ artystyczny.
W godzinach popołudniowych odbyły się Drzwi Otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na wczesną interwencję. Podczas spotkania nauczyciele udzielali informacji o celowości zasadach wczesnej interwencji w odniesieniu do dzieci u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe. Specjaliści przekonywali rodziców że „dziecko nigdy nie jest zbyt młode do rozpoczęcia odpowiednio dobranego postępowania usprawniającego” – Lindemann.