Wirtualny spacer po urzędzie

15 lat samorządu powiatowego w Krotoszynie

Uroczystą sesją  Rady Powiatu uczczono 15. rocznicę powstania samorządu powiatowego w Krotoszynie. W trakcie obrad odznaczenia państwowe oraz medale odebrali pracownicy starostwa, kierownicy jednostek,  działacze samorządowi, społeczni i gospodarczy zasłużeni dla rozwoju i promocji Ziemi Krotoszyńskiej. Sesję połączono z konferencją, podczas której starosta Krotoszyński Leszek Kulka zaprezentował dokonania powiatu w minionym 15-leciu.

 Sesja jubileuszowa w dniu 23 listopada 2013r. była wydarzeniem, które na auli I LO im. H. Kołłątaja zgromadziło dwieście osób. Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi – europoseł Andrzej Grzyb, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, członek zarządu województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek  oraz przewodniczący wielkopolskiego konwentu starostów - starosta ostrzeszowski Lech Janicki.

Otwierając obrady przewodniczący  Stanisław Szczotka przedstawił zarys dziejów powiatu. Wspomniał datę 23 listopada 1998r. , kiedy to na Zamku Królewskim pierwszy starosta Stanisław Ratajski odebrał akt nominacyjny powiatu.

Niezwykle podniosłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali osobom zasłużonym. Dekoracji dokonali wojewoda Piotr Florek oraz marszałek Krzysztof Grabowski.

Kolejną część sesji poświęcono prezentacji dokonań powiatów w różnych państwach europejskich. Starosta Leszek Kulka podsumował minione 15 lat samorządu powiatowego w Krotoszynie, natomiast dr Fritz Brechtel z powiatu Germersheim   i György Galácz  ze związku gmin Marcali  opowiedzieli o zadaniach  i kompetencjach powiatu w Niemczech i na Węgrzech.

Miłym akcentem obrad  było specjalne podkreślenie, że jubileusz 15-lecia zbiegł się z piątą rocznicą podpisania umowy partnerskiej pomiędzy powiatami - Krotoszyńskim i Germersheim. 

Długą listę osób składających życzenia władzom powiatowym otworzyli goście honorowi, jak również partnerzy zagraniczni – wspomniane delegacje powiatu Germersheim i Związku Gmin Marcali oraz delegacja  Związku Gmin  Fonyod z panem Gaborem Lombarem  i delegacja Rejonu Niemirowskiego na Ukrainie z zastępcą kierownika rejonu  Edwardem Suchanowem.  W imieniu senator Andżeliki Możdżanowskiej życzenia złożyła asystent Monika Kwiatkowska. W imieniu posła Ziemi Krotoszyńskiej  Macieja Orzechowskiego gratulował samorządowcom asystent Miłosz Zwierzyk.

Burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski był wyrazicielem gratulacji od włodarzy gmin i miast z terenu powiatu. Panowie wręczyli wiązanki kwiatów paniom radnym powiatowym ze swoich okręgów.

W przerwie obrad goście mieli okazję posmakować znakomitej kuchni regionalnej i wybornych wyrobów cukierniczych przygotowanych przez uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 3 z Krotoszyna.  

Jubileusz uświetnił  występ Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Marka Olejnika.

Fot. G. Ziętkiewicz

Prezentacja  do wystąpienia starosty L. Kulki - plik PDF 4,7 MB

Tekst wystąpienia Starosty Krotoszyńskiego

Listy osób odznaczonych i nagrodzonych

Fotogaleria z jubileuszowej sesji