Wirtualny spacer po urzędzie

Manewry Ratowniczo- Szkoleniowe Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP Województwa Wielkopolskiego

 9 listopada 2013 r. w Gołuchowie na terenie Ośrodka Kultury Leśnej odbyły się I Manewry Ratowniczo-Szkoleniowe Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP Województwa Wielkopolskiego.
W Manewrach udział wzięły 23 zespoły z 15 powiatów Wielkopolski. Powiat Krotoszyński reprezantowany był przez OSP Krotoszyn I.
Zajęcia rozpoczął wykładem koordynator manewrów dr Artur Tarasiewicz. Motywem przewodnim wykładu było uświadomienie celowości i koniecznej powszechności podejmowania działań w celu ratowania życia w nagłych wypadkach.

Po pierwszej części wykładu kierowcy drużyn przystąpili do testów z wiedzy o ruchu drogowym oraz do konkurencji sprawnościowej.
I miejsce i nagrodę dyrektora WORD w Kaliszu zdobył druh Jarosław Torzecki z OSP Krotoszyn.
Po wykładach zespoły przystąpiły do ćwiczeń symulacyjnych w tzw. „scenkach”:
• uraz wielonarządowy na skutek upadku z wysokości, ciało obce w jamie brzusznej na wylot, złamanie otwarte podudzia,
• udzielanie pomocy topielcowi wyciągniętemu z wody, nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), reanimacja.

Na koniec manewrów odbył się pokaz odbijania zakładników zaaranżowany przez Pleszew Airsoft Team (PAST) – sekcja LOK w Pleszewie.
Każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom potwierdzający udział w manewrach.
Celem szkolenia było uzupełnienie, usystematyzowanie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołowej oraz organizacji pomocy w wypadkach masowych.
Zespół OSP Krotoszyn I reprezentowany był przez druhów:
Adam Chudy
Jarosław Torzecki
Tomasz Ryba
Michał Rybka
Karol Kowal
Karol Kusicielek.

Organizatorzy:
Odział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, we współpracy z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP w Pleszewie,
przy współudziale:
• Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie,
• Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
• Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu,
• Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Opracował: A.Wichłacz