Wirtualny spacer po urzędzie

Medal dla Starosty Krotoszyńskiego

W dniu 24 października 2013 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody z okazji Pierwszego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystości, obok Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr Zdzisława Małkowskiego i Wojskowych Komendantów Uzupełnień w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz pracowników wojska WSzW i WKU, uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych, starostowie i prezydenci miast województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU.  W uroczystościach miał zaszczyt uczestniczyć  Starosta Krotoszyński Leszek Kulka.
Podczas uroczystości Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczyli odznaczenia, medale, odznaki, akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe, dyplomy uznania oraz okolicznościowy ryngraf:
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka  Srebnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został  między innymi Starosta Krotoszyński Leszek Kulka.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z okazji Pierwszego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej uhonorował Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka ryngrafem pamiątkowym Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.
Po wygłoszeniu referatu historycznego, okolicznościowych przemówień i wręczeniu wyróżnień rozpoczęła się część artystyczna, podczas której wystąpił Zespół "Poznańska Scena Młodych”.
Opracował: A.Wichłacz
Foto: Tomasz Nowak