Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyńska CERAMA stawia na współpracę międzynarodową

Rewizyta - 20–26.10.2013r. - uczniów Wilhelm Remy Gymnasium z Bendorfu.
Krotoszyńska Cerama kolejny raz udowadnia, że kontakty międzynarodowe to bardzo ważny element kształcenia młodzieży oraz klucz do łamania stereotypów o narodach i sąsiadach. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przyjęli            w swoich domach jedenastoosobową grupę młodzieży z Wilhelm Remy Gymnasium z Bendorfu wraz z panią dyrektor – Lisą Schneider oraz opiekunami grupy – Thomasem Damsonem i Michaelem Lazarou. Uczniowie WRG przybyli 20.10.2013 r., by w czasie tygodniowego pobytu zwiedzić Krotoszyn, poznać codzienne życie swoich polskich rówieśników oraz podziwiać piękno naszej okolicy i regionu.
Pierwsze lody oraz bariery językowe  zostały przełamane już w dniu przyjazdu uczniów i opiekunów z Niemiec dzięki grom integracyjnym i rywalizacji sportowej w krotoszyńskiej kręgielni. W murach Ceramy gości przywitali: dyrektor szkoły – mgr Mirosława Cichowlas oraz wicestarosta krotoszyński  Krzysztof Kaczmarek. Wszyscy wspólnie obejrzeli prezentację dotyczącą systemu szkolnictwa w Polsce, a następnie dokonano porównania i analizy programów nauczania w obu krajach. Druga część dyskusji odbyła się 25.10.2013 r. na spotkaniu ze starostą krotoszyńskim Leszkiem Kulką, który podczas rozmowy                           z  młodzieżą i opiekunami, przybliżył uczniom niemieckim i polskim walory powiatu krotoszyńskiego.
Dużo radości sprawiła naszym niemieckim przyjaciołom nauka języka polskiego przygotowana przez Panią Ewę Ostój- polonistkę w ZSP nr 1 w Krotoszynie, zgodnie z zasadą „uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc”. Młodzież poznała historię naszego miasta oraz jego zabytki, zwiedzając Muzeum Regionalne w Krotoszynie oraz uczestnicząc  w grze terenowej po naszym mieście. Jednakże najlepiej młodzi poznają się wzajemnie na wspólnych wyjazdach, a tych nie brakowało podczas tej wizyty. Organizatorzy wymiany – Jolanta Podziemska, Monika Kremer oraz Izabela Jasik - zapewnili szeroki wachlarz atrakcji krajoznawczo – turystycznych. Zabrali młodzież polsko – niemiecką do Gołuchowa, Wrocławia, a także na dwudniową wycieczkę w Kotlinę Kłodzką. Uczniom i opiekunom nie brakowało uśmiechu i zabawy podczas wspinaczki na Szczeliniec     i Błędne Skały. Trudno było oderwać wzrok od pięknych form naciekowych w Jaskini Niedźwiedziej. Wspólną eskapadę zakończono w kopalni złota w Złotym Stoku.
Niesamowite wrażenie na naszych niemieckich przyjaciołach zrobiła wspólna nauka Poloneza. Stanowiło to nawiązanie do przygotowanego przez Niemców wieczoru kultury niemieckiej, na którym uczniowie Ceramy mieli okazję posłuchać różnorodnej muzyki niemieckiej oraz skosztować typowo niemieckich potraw.
Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Po spędzonej w rodzinach polskich sobocie gimnazjaliści z Bendorf spakowali w swe walizki moc wrażeń, setki zdjęć oraz wspomnienia wspólnych przygód i odjechali do Niemiec, aby tam podzielić się wrażeniami ze swoimi kolegami.

Tak bogaty i urozmaicony program był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Warto wspomnieć, że współpraca międzynarodowa w krotoszyńskiej Ceramie jest bardzo silnie rozwinięta i prowadzona na wielu płaszczyznach. Już teraz czekamy na listopadową wizytę uczniów holenderskiego ROC A12, którzy wraz z uczniami Ceramy przeprowadza projekt marketingowy,…bo Cerama stawia na współpracę międzynarodową, łamanie stereotypów narodowych i kulturowych, tolerancję i rozwój językowy i międzykulturowy ucznia.

tekst i foto CERAMA