Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja - młody kierowca

23 października 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. oraz w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. „Młody Kierowca”. Konferencja została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi lub wkrótce je otrzymają. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka w swym wystąpieniu nawiązał do działań podejmowanych przez samorządy powiatu krotoszyńskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Jednocześnie zaapelował do uczestników konferencji aby siadając za kierownicę pojazdu mieli na uwadze własne bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego. Starosta złożył życzenia obecnym i przyszłym kierowcom odpowiedzialności i rozwagi  oraz szerokiej drogi.
W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 600 uczniów.
Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego od 2003 roku program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Głównym celem było uświadomienie młodym kierowcom, że przy poruszaniu się pojazdami po drogach bardzo ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów.
 
W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
-„ Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił podinspektor Włodzimierz Szał.
- prelekcję zatytułowaną „Wpływ środków psychoaktywnych na kierowców” wygłosiła mgr Agata Hornik-Marek – psycholog.
- prelekcję pt. „ Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił dr Grzegorz Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy. Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna pt. „ Masz jedno życie”.
W konferencji uczestniczył mł. insp. Mariusz Jaśniak I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie, podinsp. Karol Budziński Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji.
Organizatorzy Konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w przygotowaniu konferencji.
 
Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.
Opracował: A. Wichłacz
Fot. W. Wronecki, sierż. sztab. P. Szczepaniak.