Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowe Święto Edukacji

15 października br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie z okazji obchodów Powiatowego Święta Edukacji, odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów i nauczycieli z władzami powiatu.  
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dziekan Dekanatu Krotoszyńskiego ks. prałat dr Aleksander Gendera, ksiądz prałat Stanisław Mieszała, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka oraz asystent posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego - Miłosz Zwierzyk. Uroczystość otworzył Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, który w swoim przemówieniu powiedział m.in.: „..Niech Wasza praca, tak jak do tej pory, przyczynia się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i  środowisk lokalnych. Człowiek współczesny uczy się przez całe życie. Nie ma możliwości, by wyniesione ze szkoły umiejętności starczały na długie lata pracy zawodowej. Trzeba się nieustannie rozwijać, nadążać za potrzebami rynku pracy. To wielkie zadanie dla naszych szkół. Muszą wykształcić otwartych na świat, żądnych wiedzy i potrafiących się uczyć obywateli. Oświata i edukacja, a przede wszystkim dążenie do poprawy warunków materialnych i finansowych placówek oświatowych i nauczycieli, od lat niezmiennie jest jednym z najważniejszych zadań rządu i samorządów…”
Następnie pan starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Krotoszyńskiego wręczyli wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom nagrody finansowe. W imieniu nagrodzonych staroście i zarządowi powiatu podziękowania złożyła p. Elżbieta Płóciennik, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego nr 528/13 z 2 października 2013r.„Nagrodę Starosty Krotoszyńskiego” przyznano 12 nauczycielom i 11 dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
Uroczyste obchody Dania Edukacji Narodowej, swoim występem uświetniła młodzież „Kołłątaja”.

Tekst i foto W. Wronecki RPK.