Wirtualny spacer po urzędzie

Debata o bezpieczeństwie

Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Kasprowicz był gospodarzem debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział m.in. wojewoda wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski, starosta krotoszyński Leszek Kulka oraz burmistrzowie i wójt gmin powiatu.

„Decydujmy wspólnie” – pod takim hasłem w całej Wielkopolsce odbywają się debaty społeczne poświęcone bezpieczeństwu. Te krotoszyńską zorganizowano 10 października w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Spotkanie rozpoczęła prezentacja komendanta powiatowego W. Kasprowicza na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie. W opinii komendanta wojewódzkiego R. Batkowskiego powiat krotoszyński uchodzi za miejsce bezpieczne, a tutejsza policja dobrze wykonuje swoje zadania. Jak się okazuje główną uciążliwością są drobne przestępstwa przeciwko mieniu (uszkodzenia mienia, akty wandalizmu, kradzieże).

Ideą debaty jest nie tyle prezentacja dokonań policji, ile wsłuchanie się w głos mieszkańców, Większa część spotkania była więc poświęcona dyskusji. Głos zabrali m.in. kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej  Tadeusz Ciesiółka, radni powiatowi i miejscy – Irena Rękosiewicz, Renata Zych - Kordus, Przemysław Jędrkowiak, Krzysztof Kierzek, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek oraz ksiądz proboszcz Stanisław Mieszała z parafii św. Andrzej Boboli w Krotoszynie. Zdecydowana większość głosów dotyczyła bezpieczeństwa na drogach. Zwracano uwagę, że tylko pomoc finansowa budżetu państwa dla samorządów oraz inwestycje na drogach krajowych mogą zmniejszyć ilość ofiar oraz zapobiec uciążliwości dla mieszkańców miast i wsi, jaką stanowi natężony ruch.

Do głosów tych odnosili się zarówno włodarze powiatu, jak i wojewoda oraz komendant wojewódzki. Debatę podsumował starosta L. Kulka mówiąc, iż tylko spójne działanie samorządu i służb, ale także służb medycznych i systemu wsparcia społecznego dają to, co  nazwać można szeroko pojętą gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców.  Korzystając z obecności wojewody głos zabrał w imieniu samorządów także wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard  Czuszke. Stwierdził, iż z niepokojem władze lokalne przyjmują fakt, że w następnej perspektywie unijnej dofinansowanie obejmie kolejne programy szkoleniowe, natomiast  drastycznie spadnie ilość projektów inwestycyjnych – zwłaszcza dotyczących dróg lokalnych. Obecni na spotkaniu samorządowcy apelowali do wojewody, by – skoro na drogi nie będzie pieniędzy unijnych – zwiększono na ten cel  wsparcie z  budżetu państwa, choćby w ramach popularnego programu tzw. schetynówek.