Wirtualny spacer po urzędzie

Zjazd absolwentów z okazji 65lecia Ceramy

W dniach 4-5 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, odbył się 4 zjazd absolwentów. Na jubileusz 65lecia powstania szkoły przybyło 200 byłych uczniów z najdalszych krańców Polski i zza granicy. W piątkowe popołudnie w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej, wspaniałym koncertem przywitała gości młodzież szkolna. Następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek i rozmowy w „klasowych” grupach przy kawie. Dzień drugi rozpoczął się mszą św. w kościele p.w. świętych apostołów Piotra i Pawła. Uniesieni pięknym kazaniem ks. proboszcza Dariusza Kowalka absolwenci i zaproszeni goście uformowali szyk i pomaszerowali krotoszyńskimi ulicami do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia, podczas której nadano Technikum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Krotoszynie imię Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz poświęcono tablicę pamiątkową. W swoim przemówieniu starosta Leszek Kulka, zarazem długoletni nauczyciel CERAMY powiedział m.in.:
„Historia tej szkoły to zarazem  historia najnowsza Krotoszyna – odbicie rozwoju  miasta  i zmian w nim zachodzących. Dane mi było uczestniczyć w tych przeobrażeniach  – najpierw jako nauczycielowi, potem wiceburmistrzowi, a obecnie jako staroście, który odpowiada za szkoły ponadgimnazjalne w powiecie. Musimy pamiętać, że  żyjemy w świecie dynamicznych zmian. Zawody, które w tych murach zdobyło wielu z was, już dziś nie występują w ofercie szkoły. Dbając o dobry start młodych ludzi  staramy się im proponować im nowe kierunki kształcenia. Pomimo iż CERAMA pozostaje już dziś określeniem symbolicznym, cieszy fakt , że szkoła nadal rozwija takie specjalności, w których dominują przedmioty ścisłe. Do takich należą przecież analityka, budownictwo czy ochrona środowiska. Wybór patronów – braci Śniadeckich jest tego najlepszym potwierdzeniem.  Jako samorząd powiatowy staramy się wpoić uczniom naszych szkół zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. Organizujemy liczne olimpiady przedmiotowe, a w ramach projektów – zwłaszcza finansowanych przez fundusze europejskie – organizujemy fakultatywne zajęcia z przedmiotów ścisłych nierzadko we współpracy z uznanymi uczelniami”.
Godziny popołudniowe absolwenci spędzili na spotkaniach we własnym gronie (pozdrawiam wszystkich z Antrejki ), zdjęciach grupowych i spacerach po Krotoszynie. Zwieńczeniem dwudniowych obchodów była biesiada w zajeździe „Pod Szyszkami”, gdzie bawiono się w myśl „zawołania” Włodka Suligi „Kto z CERAMY a nie tańcuje, ten waryjot, albo zwariuje”.
Kochani, pięknie było.

Tekst W. Wronecki, foto ZSP nr 1