Wirtualny spacer po urzędzie

Przypominamy o terminie zakończenia konsultacji

do 30.09.2013r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego programu  współpracy  Powiatu  Krotoszyńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. 2010 Nr 234, poz.1536 j.t ) na  roku  2014 w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu. zobacz wiecej..