Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w poniedziałek 30 września 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,

8.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9.   Zapytania i wolne głosy.

10. Zamknięcie obrad.