Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony zostanie z dniem 10.09.2013r. wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej:
- w  Krotoszynie przy ulicy Benickiej, oznaczonej  działkami  nr 680/3 oraz nr 685/7, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Starosta Krotoszyńsk
/-/ Leszek Kulka