Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony zostanie z dniem 03.09.2013r. wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej: - w  Gorzupi, oznaczonej  działką  nr 535/5, przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).                                                                                                     
                                                         Starosta Krotoszyński

                                                              Leszek Kulka