Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpieczeństwo Imprez Masowych

Z inicjatywy Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki w ramach realizacji programu „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński” w dniu 27 sierpnia  2013 r.  odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkanie szkoleniowe dotyczące  bezpieczeństwa imprez masowych w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 20 marca 2009 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów , organizacji pozarządowych z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz  prasa . 
  

Starosta Krotoszyński Leszk Kulka – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  powitał zebranych i podkreślił wagę zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo imprez masowych gdyż zabezpieczenie imprezy masowej to ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzeniem tej imprezy tj. bezpieczny dojazd i powrót dla uczestników, ale również bezpieczeństwo  mieszkańców i przebywających czasowo obywateli w danym miejscu.    
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie aspirant sztab. Sławomir Piduch  przedstawił warunki przeciwpożarowe jakie musi spełnić organizator imprezy masowej.
O roli policji w zabezpieczeniu imprez masowych  mówił podinsp. Karol Budziński Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Podinsp. Budziński zwrócił uwagę na ścisłe przestrzegania terminów oraz wymagań  jakie wprowadza nowa ustawa w stosunku do organizatorów i uczestników imprezy masowej.
Obowiązki organizatora w odniesieniu do klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej przedstawił Janusz Głuch , Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.
W podsumowaniu spotkania  uczestnicy podkreślili celowość organizacji powyższego szkolenia.