Wirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny przewodnik po starostwie!

Szanowni mieszkańcy!

Osoby odwiedzające Starostwo Powiatowe w Krotoszynie mogą teraz zapoznać się z układem pomieszczeń we wnętrzu  budynku głównego (nr 2) korzystając z wirtualnego przewodnika.„Spacer” po starostwie można odbyć korzystając ze strony www.powiat-krotoszyn.pl  lub z wyszukiwarki Google.

Nowa usługa daje możliwość zapoznania się z miejscem (wydziały, gabinety, sale obsługi, sale narad), do którego zamierzamy się udać w celu załatwienia spraw. Obecnie macie Państwo możliwość zapoznania się z pomieszczeniami: Biura Przewodniczącego Rady, Punktu Informacyjnego, Wydziału Komunikacji i Dróg (sale obsługi klientów) , kasy ,Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, które znajdują się na parterze  oraz mieszczącymi  się na piętrze pomieszczeniami: Wydziału  Finansów, Wydziału Organizacyjnego (Biuro Rady, Radcy Prawni), sekretariatem i gabinetami - starosty, wicestarosty, skarbnika i sekretarza powiatu . Widoczne są także tablice informacyjne na obu kondygnacjach.

W najbliższych tygodniach – po dokonaniu planowanych zmian lokalizacyjnych  – dostępne będą także spacery wirtualne po budynkach nr 1 (Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, W. Edukacji, W. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, W. Architektury i Budownictwa, Biura Audytu i Kontroli) oraz nr 3 ( Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nowa siedziba Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – obecnie wydział mieści się w bud. Nr 1).

Serdecznie zapraszamy!

Starosta Krotoszyński

Leszek Kulka