Wirtualny spacer po urzędzie

Kolejny kurs na ratownika WOPR zakończony

Oddział Powiatowy WOPR w Krotoszynie wraz z Wielkopolskim WOPR w Poznaniu organizował kurs na ratownika WOPR MSW. W kursie uczestniczyło 22 młodszych ratowników z terenu powiatu krotoszyńskiego i milickiego. Zajęcia prowadzone były na terenie odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie oraz na akwenie jeziora Odrzykowskiego.

19 lipca przeprowadzono egzamin weryfikujący umiejętności ratownicze, który składał się z części teoretycznej i praktycznej. Kandydaci napisali test wielokrotnego wyboru, składający się z 24 pytań. Następnie przystąpiono do zaliczenia z technik pływania łodzią wiosłową, a na samym końcu „czasówka” na 400m, 25m pod wodą z wyławianiem przedmiotów, holowania, wyławianie manekina oraz 50m kraulem ratowniczym. Z 22 kursantów przystępujących do egzaminu końcowego pomyślnie zdało 16, a 6 osób będzie zaliczało „poprawkę” w najbliższym terminie.

Jako ciekawostkę dodać należy, że ratownicy w trakcie kursu brali udział w symulacyjnej akcji ratowniczej na akwenie, na krotoszyńskich „parcelkach” wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Organizatorzy kursu serdecznie dziękują burmistrzowi Krotoszyna i dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji za nieodpłatne udostępnienie pływalni, a instruktorom z Wielkopolskiego WOPR w Poznaniu za sprawne przeprowadzenie egzaminu.

Kurs i egzamin zorganizowano przy zaangażowaniu środków finansowych, pozyskanych z grantów od Miasta i Gminy Krotoszyn i Powiatu Krotoszyńskiego.

Tekst i foto W. Wronecki