Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomość na sprzedaż

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony zostanie z dniem 09.07.2013r. wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 1607/33, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka