Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat odda w najem

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony zostanie z dniem 13.06.2013r. wykaz dla lokalu użytkowego położonego w budynku stanowiącym własność Powiatu Krotoszyńskiego, znajdującego się w Krotoszynie, na działce nr 1910/3, przeznaczonego do oddania w najem.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka