Wirtualny spacer po urzędzie

Akcja Wielkopolski InfoBus 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z dniem 29 maja 2013 r. rozpoczął akcję Wielkopolski InfoBus EFS.
Rozpoczęcie akcji miało miejsce na krotoszyńskim Rynku, gdzie zorganizowany został  mobilny punkt informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielali mieszkańcom powiatu informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane miały możliwość bezpłatnego uzyskania informacji na temat form wsparcia między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych.
Dla dzieci i młodzieży zorganizowano różnorodne quizy, gry i zabawy związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem akcji jest dotarcie z informacją o tym, co oferuje komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Akcja skierowana jest bezpośrednio do mieszkańców województwa wielkopolskiego.
InfoBus zagości także w powiatach : grodziskim, kościańskim, gostyńskim, rawickim, jarocińskim, szamotulskim, pleszewskim, ostrowskim, tureckim. 
Akcja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.