Wirtualny spacer po urzędzie

XXIX Rajd Kołłątajowców na Szaniec na Borownicy

W sobotę 13 kwietnia 2013r. po raz kolejny krotoszyńscy kołłątajowcy wyruszyli na Szaniec Powstańczy na Borownicy pod Zdunami.  Czterdziestoosobową grupę ochotników poprowadził  Edward Jokiel – wieloletni nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, a od 25 września 2012r. przewodniczący powiatowego  koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, który 29 lat temu zainicjował  i zorganizował  Zimowy Pieszy Rajd Kołłątajowców na Szaniec Powstańczy na Borownicy pod Zdunami.

Tradycyjnie  dla uczczenia kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz oddania hołdu powstańcom, poległym podczas walk o Zduny i okoliczne wioski, rajd organizowany był w miesiącu lutym, w rocznicę walk powstańczych ( 6-21.02.1919r.).

       Termin tegorocznego rajdu był dwukrotnie zmieniany z powodu trudnych warunków ( obfity śnieg i roztopy). Także przez wzgląd na  trudne do przejścia odcinki  trasy zielonego ( powstańczego) szlaku, kołłątajowcy dotarli na Szaniec zmienioną  trasą ( na odcinku leśnym), przemieszczając się ścieżką rowerową do wsi Chachalnia a następnie skrajem lasu dotarli na  Szaniec Powstańczy. Nowa trasa  pozwoliła podziwiać piękne krajobrazy wsi Chachalnia, florę i faunę leśną,  oglądać meandry wezbranej  po roztopach rzeczki Borownicy (Chachelna ) oraz  natrafić na  liczne kamienie, z których część uczestnicy rajdu przynieśli i rzucili na Szaniec ( w trakcie rajdu zrodził się pomysł opracowania drugiej wersji trasy rajdu jako ścieżki historyczno-przyrodniczej o dużych walorach poznawczych i rekreacyjnych).W gronie opiekunów postanowiono wykonać pewne prace na samym Szańcu, w ramach przygotowań do obchodów kolejnej rocznicy zrywu powstańczego 1918/1919.

        Opiekunami  młodzieży  podczas rajdu byli nauczyciele szkoły: Tomasz Konieczny, Maria Macias, Iwona Nowaczyk oraz Jarosław Chmielarz- przewodniczący Rady Rodziców. Na Szańcu  Powstańczym odbyła się tradycyjna uroczystość patriotyczna ( informacje o roli Powstania Wielkopolskiego oraz historii wznoszenia Szańca, złożenie wiązanki  kwiatów,  apel poległych, odśpiewanie  ,,Roty”  oraz tradycyjne rzucanie kamieni na Szaniec)  a następnie  krótka przerwa na odpoczynek i własny posiłek oraz wymarsz  na miejsce postoju autokaru MZK , którym ,,rajdowicze” zadowoleni, aczkolwiek trochę zmęczeni, powrócili do Krotoszyna. Na trasie rajdu zdjęcia wykonywali Hubert Pluciński i Paulina Twardowska. Odnotować warto, iż w  połowie trasy kołłątajowscy spotkali się z krotoszyńską grupą miłośników  turystyki pieszej ( rajd PTTK  ramach poszukiwania wiosny ),  która powracała do Krotoszyna . Spotkanie dla obu grup było miłym wydarzeniem. Spotkanie obu grup turystycznych uwieczniono na fotografii.

 

*   Rajd Kołłątajowców na Szaniec Powstańczy na Borownicy pod Zdunami  ma celu uczczenie kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, oddanie hołdu powstańcom poległym w walkach pod Zdunami, kultywowanie tradycji powstańczych i kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów  oraz ukazanie piękna przyrody Ziemi Krotoszyńskiej. Od wielu lat rajd ten  na stałe wpisał się do kalendarza imprez i planu wychowawczego I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.

 

                                                                                      Organizator  rajdu kołłątajowców

              Edward Jokiel