Wirtualny spacer po urzędzie

"Kołłątaj" najlepszą szkołą ponadgimnazjalną w Krotoszynie

Dnia 15 kwietnia 2013 roku na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie po raz pierwszy odbyła się Regionalna Olimpiada Medyczna pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego. Jest to jedyny tego typu konkurs w całej Polsce. Jego pomysłodawcami są Waldemar Plewiński, Julita Szał i Beata Piotrowska. W przygotowaniu tego projektu pomogli kolejni nauczyciele z „Kołłątaja”: Iwona Nowaczyk, Robert Szczotka i Alina Szwarczyńska.

Zebranych w przepięknej sali wideokonferencyjnej uczestników konkursu reprezentujących całą Wielkopolskę powitała pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja Elżbieta Płóciennik.  Następnie uczestnicy konkursu przystąpili oni do rozwiązywania testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz nauk medycznych. Regionalna Olimpiada Medyczna jest konkursem dwuetapowym.
W Krotoszynie odbył się finał olimpiady, w którym uczestniczyli zwycięzcy etapu szkolnego.
Laureatami Regionalnej Olimpiady Medycznej zostali:
Bartosz Kowal, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie – I miejsce
Mateusz Wilczek, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – II miejsce
Bartosz Zakrzewski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – II miejsce
Kacper Skóra, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie – III miejsce.
Szczególną wyjątkowość opisywanego wydarzenia podkreśliła obecność pana Andrzeja Wichłacza reprezentującego Starostę Krotoszyńskiego i pani Janiny Nowaczyk reprezentującej Krotoszyński Zespół Opieki Zdrowotnej. Cenne nagrody ufundowane przez Starostę Krotoszyńskiego wręczył laureatom pan Andrzej Wichłacz.
Organizatorzy mają nadzieję, że Regionalna Olimpiada Medyczna wpisze się na stałe do kalendarza imprez odbywających się na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.