Wirtualny spacer po urzędzie

Ambasadorowie Krotoszyna na praktykach w Lingen

Wymianę zagraniczną i praktyki zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie prowadzi z BBS Lingen już od 2004 roku. W tym czasie z tej formy zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń skorzystało ponad 100 uczniów i 19 nauczycieli z obydwu szkół partnerskich.
W dniach 07 – 12 kwietnia br. grupa 9 uczniów i uczennic z klas: Ia, If, IIf, IIb, IIa, IIIb oraz IIIf wraz z opiekunami kolejny raz miała możliwość wyjazdu do szkoły partnerskiej w Lingen (Emsland). Podczas wymiany młodzież ZSP nr 2 odbyła tradycyjne praktyki zawodowe w zakładach pracy i instytucjach, z którymi współpracuje nasza szkoła partnerska w Niemczech.
Uczniowie "Dwójki" poznali zatem jak wyglądają i funkcjonują niemieckie przedszkola, świetlice szkolne, a także inne instytucje społeczne.
Pobyt w Lingen miał podwójny wymiar edukacyjny, ponieważ młodzież nie tylko poznawała tamtejsze środowisko, organizację i warunki pracy, ale także zmuszona była do autentycznej komunikacji w języku niemieckim lub angielskim. Uczniowie "Dwójki" przekonali się, że praktyka jest tak samo wartościowym środkiem dydaktycznym jak nauka w klasie szkolnej, a zdobyte doświadczenie jest dopełnieniem procesu dydaktycznego. Jak wynikało z rozmów przeprowadzonych z opiekunami praktykantów nasza młodzież mimo początkowej bariery językowej, świetnie radziła sobie nawet z najbardziej zaskakującymi sytuacjami i zadaniami. Na zakończenie pobytu uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyk, co może być atutem podczas poszukiwania pracy po zakończeniu nauki. Oczywiście wymiana tego typu to nie tylko praca i nauka. Czas wolny zarówno młodzieży jak i opiekunów był wypełniony wieloma atrakcjami realizowanymi w ramach programu kulturalnego.
Już na początku pobytu krotoszyńskiej grupy uczniów, odbyło się spotkanie z Panią wiceburmistrz Lingen Ulla Haar w historycznym Starym Ratuszu, co stało się już tradycją naszych wizyt w Lingen.
Udało się nam także wspólnie zwiedzić JVA Lingen i zapoznać z systemem penitencjarnym Niedersachsen. JVA - der Justizvollzugsanstalt to więzienie, w którym odbywają kary pozbawienia wolności osadzeni, którzy zostali skazani za przestępstwa popełnione na terenie landu - Nadrenia Westwalia. Mogliśmy poznać system resocjalizacji obowiązujący w więziennictwie niemieckim, zwiedzić miejsca pracy, wypoczynku i odbywania kary przez skazanych. Oczywiście wszystko z zachowaniem poszanowania "godności osoby ludzkiej" tzn. na terenie więzienia obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i obserwowania osadzonych przez osoby z zewnątrz. Było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie.
Była też wspólna wycieczka pociągiem do miejscowości Osnabrueck, gdzie uczestniczyliśmy w bardzo pouczającej projekcji interaktywnej w Planetarium z wykorzystaniem najnowszej technologii firmy Zeiss.
Nie zabrakło także tradycyjnego wspólnego gotowania, które było niezapomnianym przeżyciem nawet dla osób, które pierwotnie twierdziły, że nie potrafią gotować. Przygotowane potrawy były serwowane na uroczystej kolacji w restauracji szkolnej, w której wzięli udział: wiceburmistrz Lingen p. Ulla Haar, dyrektor szkoły p. Petra Niewiera, wicedyrektor p. Herbert Bloom, opiekunowie i młodzież uczestnicząca w wymianie. Podczas uroczystej kolacji opiekunowie grupy polskiej przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące działalności i funkcjonowania naszej szkoły oraz akcji i przedsięwzięć, w których uczestniczą uczniowie ZSP nr 2 w Krotoszynie.
Przedstawiciele prasy i mediów z Lingen przeprowadzili kilka wywiadów z opiekunami i uczniami naszej szkoły, a obszerne wywiady ukazały się w gazecie Lingener Tagespost 10 i 12 kwietnia 2013r.
Obie grupy – polska i niemiecka wraz z nauczycielami – rywalizowały ze sobą w czasie wspólnej gry w kręgle, w trakcie której jednoznacznie widać było, że dobra zabawa jest o wiele ważniejsza od rywalizacji sportowej.
Niewątpliwie wielkie wrażenie wywarł na naszej młodzieży wyposażenie i sam budynek szkoły, który jest znacznie większy niż wszystkie znane im z terenu naszego powiatu. Na zakończenie w piątek wszyscy uczestniczyli w różnych zajęciach lekcyjnych i hospitacjach. Była to tez okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów.
Po tak obfitującym we wrażenia pobycie w Niemczech wszyscy czekamy na kolejną wymianę już za rok. Mamy również nadzieję, że komunikacja będzie o wiele prostsza, ponieważ młodzież niemiecka wykazała olbrzymią chęć do nauki języka polskiego. Naszą grupę nazwano po raz kolejny "Ambasadorami Krotoszyna". Organizację, przebieg i uczestniczącą młodzież bardzo pochwaliła burmistrz Lingen Ulla Haar, która stwierdziła, że tak owocną współpracę bardzo rzadko się spotyka. W piątek o 21.30 przyszedł niestety czas na pożegnania...
Opiekunami naszej grupy byli: p. mgr Elwira Kaczmarek - koordynator wymiany i p. mgr inż. Przemysław Wójcik. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży i Radzie Rodziców ZSP nr 2 za dofinansowanie naszego wyjazdu na praktyki do Lingen. Przeprowadzenie wymiany i praktyk nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie Dyrekcji obydwu szkół, którym również serdecznie dziękujemy!

Tekst i foto ZSP 2