Wirtualny spacer po urzędzie

Chroń środowisko - możesz więcej niż myslisz

W dniu 22.03.2013 r. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego  w Krotoszynie w ramach konkursu  ofert dla organizacji pozarządowych pod patronatem medialnym „Rzeczy Krotoszyńskiej” zainaugurowało realizację projektu ekologicznego „ Chroń środowisko – możesz więcej niż myślisz" pt. "Gleba"

Projekt, skierowany jest do uczniów klas II gimnazjum. W ramach realizacji projektu na pierwszym spotkaniu uczniowie z gimnazjum w Kobylinie i Cieszkowie wysłuchali prelekcji dotyczącej powstania gleb oraz możliwości ich zanieczyszczania, którą przeprowadzili uczniowie Technikum Ochrony Środowiska. Potem gimnazjaliści udali się na pracownie chemiczne, gdzie pod okiem nauczycieli chemii oceniali stopień zanieczyszczenia gleb związkami ołowiu. Na zakończenie spotkania gimnazjaliści, w ramach projektu, otrzymali niezbędny sprzęt oraz odczynniki do prowadzenia badań w swojej okolicy, których zwieńczeniem będzie otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie oraz atrakcyjne nagrody dla najlepszych opracowań badań.

Jednocześnie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa gimnazjów w projekcie, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem RCEE pod nr tel. 603755418.

Projekt jest bezpłatny

 

Grzegorz Ziętkiewicz - WOŚRiL