Wirtualny spacer po urzędzie

Działka na sprzedaż

Starosta Krotoszyński informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w  Krotoszynie przy ul. Benickiej, oznaczonej  działką  nr 684/13, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami

Starosta Krotoszyński
Leszek Kulka