Wirtualny spacer po urzędzie

Ogłoszenie o unieważnieniu

zapytania ofertowego na: skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 42 56   fax 62 725 34 23

www.powiat-krotoszyn.pl

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:

skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”

 

I

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została oferta drukarni „PATEREK”, Anna Paterek, ul. Klonowicza 11a, 63-700 Krotoszyn.

 

II

W trakcie realizacji zamówienia przez ww. drukarnię, okazało się, że podana przez nią cena na realizację przedmiotu zamówienia dotyczy wydania Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014” w wersji „czarno-białej” (a nie jak wymagał Zamawiający w pełnym kolorze) z wyjątkiem okładki, a więc oferta nie spełniała wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.  

W związku z powyższym zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

 

III

Informuję, iż Zamawiający zamierza ogłosić kolejne zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.

Krotoszyn, dnia 20 marca 2013 roku                                         

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kaczmarek